Naakt leven

De Groene Amsterdammer – tekst in pdf
Chasing Asylum brengt het asielbeleid van Australië huiveringwekkend scherp in beeld. Mensenrechten worden structureel geschonden om te voorkomen dat asielzoekers voet aan de grond zetten.

• • •

Wie tegen illegaliteit is kan nauwelijks om een nieuw pardon heen

De Correspondent  – tekst op website De Correspondent
Je kunt er de klok op gelijkzetten: eens in de zoveel tijd wordt er weer om een nieuwe pardonregeling voor asielzoekers geroepen. Uit dit historische overzicht blijkt: dat is een wetmatigheid van de geschiedenis. Terwijl politiek Den Haag maar niet raakt uitgepraat over het kinderpardon hopen ook actievoerende asielzoekers op een pardon. Ik dook in de geschiedenis van de pardonregeling en stuitte op een aantal onverwachte paradoxen. Een historische analyse voordat de discussie na het zomerreces weer losbarst.

• • •

Schuilen in het schimmenrijk

De Groene Amsterdammer – tekst in pdf
De hedendaagse illegaliteitsbestrijding markeert de illegaal als een eenduidige categorie levend in de onderwereld van onze samenleving. Wie is deze illegaal, hoe ziet zijn wereld eruit en hoe weet hij daar te overleven? En heeft de bovenwereld belang bij hem?

• • •

De goede vreemdeling

De Groene Amsterdammer – tekst in pdf
Asielzoekers zijn óf frauderende gelukzoekers, óf sympathieke ingeburgerde gevallen. De opwinding over Mauro is een schertsvertoning en biedt geen soelaas voor minder mediagenieke vreemdelingen.

• • •
1 3 4 5