De tijd van gewortelde vreemdelingen

Netherlands Journal of Legal Philosophy – tekst in PDF
Worteling is een van de redenen om vreemdelingen na verloop van tijd sterkere verblijfsaanspraken te verlenen. Maar wat is worteling nu eigenlijk? Dat is de centrale vraag van dit artikel. Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die ik in dit artikel filosofisch wil uitdiepen. De kern van het vraagstuk naar identiteit en tijd ligt in de complexe verhouding tussen gelijkheid en verandering of verschil, zoals ik zal proberen te laten zien in dit artikel.

• • •

Grasping Legal Time. A Legal and Philosophical Analysis of the Role of Time in European Migration Law

Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, promotores Hemme Battjes, Ger Groot en Lieneke Slingenberg 
Tijd speelt een complexe rol in het Europese migratierecht. Tijd is in de eerste plaats een middel voor staten om controle uit te oefenen over het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied. Maar tijd lijkt ook een bron voor sterkere aanspraken van vreemdelingen. Hoe verhouden deze twee bewegingen zich tot elkaar? En wat voor een betekenissen heeft juridische tijd in het Europees migratierecht? Dat zijn de vragen die centraal staan in dit proefschrift. 

• • •

Na twintig jaar verblijf ben/was je veilig. Over de afschaffing van de twintigjaarstermijn van de glijdende schaal in het verleden.

Asiel&Migrantenrecht – tekst in pdf
Tot 1 juli 2012 kon een vreemdeling nadat hij twintig jaar in Nederland woonde zijn verblijfsvergunning niet langer verliezen op grond van het feit dat hij een strafbaar feit had gepleegd. Martijn Stronks betoogt dat voor zover de afschaffing van die twintigjaarstermijn materieel terugwerkt in het verleden, dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. De regel verliest immers iedere betekenis als de beloofde toekomstige onaantastbaarheid in diezelfde toekomst alsnog kan worden ingetrokken.

• • •

Een bijna ongebreidelde beteugeling van de tijd

Het Nederlands Juristenblad –  tekst in pdf
In 1990 werd de zogenaamde ‘glijdende schaal’ ingevoerd ten behoeve van de rechtszekerheid en versterking van de verblijfszekerheid van vreemdelingen. Maar deze schaal bleek in de daaropvolgende decennia een tijdmachine met vier knoppen waaraan naar believen gedraaid kan worden teneinde een restrictiever vreemdelingenbeleid te bereiken. De ernst van het misdrijf, de lengte van het verblijf, de toepasselijke straffen en de vreemdelingen op wie het beleid van toepassing is, het zijn allemaal instrumenten om de teugels aan te trekken. Met als resultaat eindeloze voorwaardelijkheid voor de migrant.

• • •

The Question of Salah Sheekh. Derrida’s hospitality and migration law

International Journal of Law in Context – tekst in pdf
Hospitality is a self-contradictory concept. Both inclusionary and exclusionary forces are present at the very threshold of hospitality. This article shows how this contradiction works in the practice of migration law. The author takes a Dutch case, the case of Abdirizaq Salah Sheekh, to reveal the force of this contradiction from the moment the asylum seeker arrives on the territory, all the way through to the end of his story at the European Court of Human Rights. The case is, in fact, a symptomatic indictment of how aliens are treated in the Netherlands and, in a more general sense, in Europe as a whole. This article not only demonstrates how the question of hospitality commences with language − the moment we start communicating with the alien − the author also argues that in the violent collision produced by the the two contradictory demands of hospitality, a new subject is created. Not only is the migration procedure questioned, but also the subject of migration law.

• • •

De disciplinering van de illegaal

Het Nederlands Juristenblad – tekst in pdf
Minder dan 35% van in bewaring gestelde vreemdelingen wordt daadwerkelijk uitgezet. Frappant nu volgens de beleidsstukken het doel van deze vorm van detentie de uitzetting is. Is het denkbaar dat de vreemdelingenbewaring, die eufemistisch als ‘sober’ wordt gekenschetst, nog andere doelen dient dan louter het uitzetten van ongewenste vreemdelingen?

• • •