Grasping Legal Time. Temporality and European Migration Law

Time is one of the most important means for the exercise of power. In Migration Law, it is used for disciplining and controlling the presence of migrants within a certain territory through the intricate interplay of two overlapping but contradicting understandings of time – human and clock time. This book explores both the success and limitations of the usage of time for the governance of migration. The virtues of legal time can be seen at work in several temporal differentiations in migration law: differentiation based on temporality, deadlines, qualification of time and procedural differentiation. Martjin Stronks contests that, hidden in the usage of legal time in Migration Law, there is an argument for the inclusion of migrants on the basis of their right to human time. This assertion is based in the finite, irreversible and unstoppable character of human time.

• • •

Verblijfsrecht verder blijven oprekken wreekt zich

Reformatorisch Dagblad – tekst op website 
Afgelopen dinsdag kwam de Nederlander Len van Heest aan op Schiphol. Bijna zestig jaar had hij in Canada gewoond, slechts acht maanden van zijn leven in Nederland. Hij zou geen woord Nederlands spreken en hier niemand kennen. Toch bleef hij voor de wet al die jaren een vreemdeling in Canada en kon hij na een gevangenisstraf worden uitgezet naar zijn ‘moederland’. Hoe lang kan je nog volhouden dat iemand bij een land hoort?

• • •

Wat is toch worteling? Een zoektocht naar een ongrijpbaar begrip van de tijd

in_de_versnelling_ebook_w220_h220In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd (Marli Huijer red.) tekst in e-book
Dat we inmiddels moeten vaststellen dat de controle van het Nederlands grondgebied niet waterdicht is, zal weinig opzien baren. Vreemder is het dat vreemdelingen die geheel tegen de wens van de overheid hier te lande verblijven, na verloop van tijd door diezelfde overheid een verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Wat doet toch de tijd met deze langdurig verblijvende vreemdelingen?

• • •

Na twintig jaar verblijf ben/was je veilig. Over de afschaffing van de twintigjaarstermijn van de glijdende schaal in het verleden.

Asiel&Migrantenrecht – tekst in pdf
Tot 1 juli 2012 kon een vreemdeling nadat hij twintig jaar in Nederland woonde zijn verblijfsvergunning niet langer verliezen op grond van het feit dat hij een strafbaar feit had gepleegd. Martijn Stronks betoogt dat voor zover de afschaffing van die twintigjaarstermijn materieel terugwerkt in het verleden, dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. De regel verliest immers iedere betekenis als de beloofde toekomstige onaantastbaarheid in diezelfde toekomst alsnog kan worden ingetrokken.

• • •

Een bijna ongebreidelde beteugeling van de tijd

Het Nederlands Juristenblad –  tekst in pdf
In 1990 werd de zogenaamde ‘glijdende schaal’ ingevoerd ten behoeve van de rechtszekerheid en versterking van de verblijfszekerheid van vreemdelingen. Maar deze schaal bleek in de daaropvolgende decennia een tijdmachine met vier knoppen waaraan naar believen gedraaid kan worden teneinde een restrictiever vreemdelingenbeleid te bereiken. De ernst van het misdrijf, de lengte van het verblijf, de toepasselijke straffen en de vreemdelingen op wie het beleid van toepassing is, het zijn allemaal instrumenten om de teugels aan te trekken. Met als resultaat eindeloze voorwaardelijkheid voor de migrant.

• • •