Grasping Legal Time. Temporality and European Migration Law

Time is one of the most important means for the exercise of power. In Migration Law, it is used for disciplining and controlling the presence of migrants within a certain territory through the intricate interplay of two overlapping but contradicting understandings of time – human and clock time. This book explores both the success and limitations of the usage of time for the governance of migration. The virtues of legal time can be seen at work in several temporal differentiations in migration law: differentiation based on temporality, deadlines, qualification of time and procedural differentiation. Martjin Stronks contests that, hidden in the usage of legal time in Migration Law, there is an argument for the inclusion of migrants on the basis of their right to human time. This assertion is based in the finite, irreversible and unstoppable character of human time.

• • •

De tijd van gewortelde vreemdelingen

Netherlands Journal of Legal Philosophy – tekst in PDF
Worteling is een van de redenen om vreemdelingen na verloop van tijd sterkere verblijfsaanspraken te verlenen. Maar wat is worteling nu eigenlijk? Dat is de centrale vraag van dit artikel. Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die ik in dit artikel filosofisch wil uitdiepen. De kern van het vraagstuk naar identiteit en tijd ligt in de complexe verhouding tussen gelijkheid en verandering of verschil, zoals ik zal proberen te laten zien in dit artikel.

• • •

Wat is toch worteling? Een zoektocht naar een ongrijpbaar begrip van de tijd

in_de_versnelling_ebook_w220_h220In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd (Marli Huijer red.) tekst in e-book
Dat we inmiddels moeten vaststellen dat de controle van het Nederlands grondgebied niet waterdicht is, zal weinig opzien baren. Vreemder is het dat vreemdelingen die geheel tegen de wens van de overheid hier te lande verblijven, na verloop van tijd door diezelfde overheid een verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Wat doet toch de tijd met deze langdurig verblijvende vreemdelingen?

• • •