Grasping Legal Time. Temporality and European Migration Law

Time is one of the most important means for the exercise of power. In Migration Law, it is used for disciplining and controlling the presence of migrants within a certain territory through the intricate interplay of two overlapping but contradicting understandings of time – human and clock time. This book explores both the success and limitations of the usage of time for the governance of migration. The virtues of legal time can be seen at work in several temporal differentiations in migration law: differentiation based on temporality, deadlines, qualification of time and procedural differentiation. Martjin Stronks contests that, hidden in the usage of legal time in Migration Law, there is an argument for the inclusion of migrants on the basis of their right to human time. This assertion is based in the finite, irreversible and unstoppable character of human time.

• • •

What are they waiting for? The use of acceleration and deceleration in asylum procedures by the Dutch Government

Time and Society – tekst op website
In the period 2014–2019, the Dutch authorities governed the duration of asylum procedures in order to control the influx of asylum seekers. They prioritised and accelerated cases with poor chances of success, while they deprioritised cases with good chances of success. This resulted in long asylum procedures for asylum seekers with a likelihood of success and short asylum procedures for those with a poor chance of success. This article contends that this Dutch policy is an illustration of ‘temporal governance’: a governmental strategy to control and discipline migrants by means of time. This form of governance is based on a detailed knowledge of processes of asylum procedures, which enables qualification, categorisation and differentiation between different groups of asylum seekers. The focus of this research is on how such temporal governance functions and how it relates to law. A traditional understanding of law and sovereign power entails that law legitimates and restricts power. Strikingly, temporal governance regulating the asylum procedure seems to have a different relationship to law. This article demonstrates that legal standards, in this case the standards of European Union legislation, provide Member States a large amount of room (temporal discretion) to apply temporal governance. Moreover, only a few limited legal remedies remain available, if the duration of the asylum procedure appears unlawful. Instead of limiting temporal governance, law provides ample opportunity for the acceleration and deceleration of asylum cases in order to delay due process of asylum seekers and deter others from arriving. We cannot prove that the Dutch government aimed at deprioritising and decelerating complex asylum cases and cases with good chances of success – which would have been unlawful. However, this was the net result of their chosen policy. We illustrate that instead of a legitimation and restriction of sovereign power to govern the asylum influx by means of time, law can function as a set of tactics to pursue policy aims by employing ‘temporal governance’.

• • •

In de wachtkamer

De Groene Amsterdammer – tekst op website Groene
De overheid laat mensen die recht hebben op asiel onnodig lang wachten op behandeling van hun zaak. Afschrikbeleid of niet, het schaadt de gezondheid van de vluchtelingen en het kost de staat alleen maar extra geld.

• • •

De tijd van gewortelde vreemdelingen

Netherlands Journal of Legal Philosophy – tekst in PDF
Worteling is een van de redenen om vreemdelingen na verloop van tijd sterkere verblijfsaanspraken te verlenen. Maar wat is worteling nu eigenlijk? Dat is de centrale vraag van dit artikel. Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die ik in dit artikel filosofisch wil uitdiepen. De kern van het vraagstuk naar identiteit en tijd ligt in de complexe verhouding tussen gelijkheid en verandering of verschil, zoals ik zal proberen te laten zien in dit artikel.

• • •

De profanatie van de sacrale vluchteling als redding

Essay – Ophef – tekst in pdf
” ‘U zei dat 1 juli niet uw officiële verjaardag is. Heeft u twee verjaardagen?’ ‘Ja, ik heb twee geboortedata, de echte die ik niet ken en deze op 1 juli die de regering mij gegeven heeft,’ zei ik.’ Aan het woord is Semmier Kariem, hij is in gesprek met een ambtenaar van de Immigratie en Naturalisatiedienst in zijn asielprocedure. De ambtenaar wil maar niet geloven dat Semmier niet weet wanneer hij is geboren. Semmier vertelt dat hij op een dag met zijn familie naar een kantoortje ging waar hij zijn officiële geboortedag kreeg. ” ‘Hoe oud was u toen?’ ‘Ik weet het niet. In die tijd wist ik niet dat u het mij zou gaan vragen en dat mijn leeftijd ooit zo belangrijk zou zijn,’ zei ik. ‘Ik wil graag dat u mijn vraag serieus neemt,’ zei ze streng. Ik wilde haar vertellen dat ik haar vraag heus serieus genomen had, maar durfde het niet. ‘En nu: hoe oud was u toen u die dag naar dat gebouw ging?’ ‘Ik denk vijf jaar’, zei ik. ‘Ik wil graag een precies antwoord, meneer Kariem.’ Ik dacht dat dit gesprek nooit zou eindigen en dat ik op elk moment van vermoeidheid van mijn stoel kon vallen.
‘Ik weet het zeker, mevrouw, dat ik die dag vijf jaar was.’ ”

• • •

Herhaald aanmodderen

Column – Asiel&Migrantenrecht –tekst in pdf
In zijn column verwijst Martijn Stronks, jurist en filosoof en universitair docent bij de sectie migratierecht van de VU, naar de Schotse filosoof David Hume en diens inductieprobleem. Ook de geschiedenis van het Nederlandse migratierecht wordt gekenmerkt door hetzelfde probleem dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat een nieuwe migratiemaatregel de vluchtenlingenproblematiek voor eens en voor altijd oplost.

• • •

De tijd van instituties

Column – Asiel&Migrantenrecht –tekst in pdf
In zijn column Martijn Stronks, jurist en filosoof, oud-hoofdredacteur van A&MR en universitair docent aan de sectie migratierecht van de VU, deelt hij zijn inzicht over instituties. Volgens Stronks zijn instituties vooral de vertragende instanties van het recht die de onmiddellijke Volkswil enigszins vertragen. Instituties van onze internationale rechtsorde zijn niet vanzelfsprekend bestand tegen de tand des tijds.

• • •