Grasping Legal Time. Temporality and European Migration Law

Time is one of the most important means for the exercise of power. In Migration Law, it is used for disciplining and controlling the presence of migrants within a certain territory through the intricate interplay of two overlapping but contradicting understandings of time – human and clock time. This book explores both the success and limitations of the usage of time for the governance of migration. The virtues of legal time can be seen at work in several temporal differentiations in migration law: differentiation based on temporality, deadlines, qualification of time and procedural differentiation. Martjin Stronks contests that, hidden in the usage of legal time in Migration Law, there is an argument for the inclusion of migrants on the basis of their right to human time. This assertion is based in the finite, irreversible and unstoppable character of human time.

• • •

Grasping Legal Time. A Legal and Philosophical Analysis of the Role of Time in European Migration Law

Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, promotores Hemme Battjes, Ger Groot en Lieneke Slingenberg 
Tijd speelt een complexe rol in het Europese migratierecht. Tijd is in de eerste plaats een middel voor staten om controle uit te oefenen over het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied. Maar tijd lijkt ook een bron voor sterkere aanspraken van vreemdelingen. Hoe verhouden deze twee bewegingen zich tot elkaar? En wat voor een betekenissen heeft juridische tijd in het Europees migratierecht? Dat zijn de vragen die centraal staan in dit proefschrift. 

• • •

Wat is toch worteling? Een zoektocht naar een ongrijpbaar begrip van de tijd

in_de_versnelling_ebook_w220_h220In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd (Marli Huijer red.) tekst in e-book
Dat we inmiddels moeten vaststellen dat de controle van het Nederlands grondgebied niet waterdicht is, zal weinig opzien baren. Vreemder is het dat vreemdelingen die geheel tegen de wens van de overheid hier te lande verblijven, na verloop van tijd door diezelfde overheid een verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Wat doet toch de tijd met deze langdurig verblijvende vreemdelingen?

• • •

Pioniers in het vreemdelingenrecht (samen met Marcel Reurs)

Pioniers in het vreemdelingenrechtDe advocaten die in deze interviewbundel aan het woord komen hebben allen een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van het relatief prille en van de aanvang af stormachtige rechtsgebied van het migratierecht. Het is nu veertig jaar geleden dat de Amsterdamse president in kort geding de uitzetting verbood van de Amerikaanse dienstweigeraar Ralph Waver, in de zaak die door velen wordt beschouwd als het begin van de professionalisering van de Nederlandse vreemdelingenadvocatuur. Toen was de Vreemdelingencirculaire nog geheim, en waren maar weinigen bekend, laat staan vertrouwd, met het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet.

• • •