Grasping Legal Time. Temporality and European Migration Law

Time is one of the most important means for the exercise of power. In Migration Law, it is used for disciplining and controlling the presence of migrants within a certain territory through the intricate interplay of two overlapping but contradicting understandings of time – human and clock time. This book explores both the success and limitations of the usage of time for the governance of migration. The virtues of legal time can be seen at work in several temporal differentiations in migration law: differentiation based on temporality, deadlines, qualification of time and procedural differentiation. Martjin Stronks contests that, hidden in the usage of legal time in Migration Law, there is an argument for the inclusion of migrants on the basis of their right to human time. This assertion is based in the finite, irreversible and unstoppable character of human time.

• • •

De voortdurende uitzondering

De Groene Amsterdammer – tekst op website Groene
Wat is rechtvaardig beleid ten aanzien van vreemdelingen die ondanks een afwijzing gebleven zijn en na een aantal jaren geworteld? De ‘regels zijn regels’-benadering en het ‘barmhartige perspectief’ zijn twee kanten van dezelfde hang naar orde.

• • •

Wat is toch worteling? Een zoektocht naar een ongrijpbaar begrip van de tijd

in_de_versnelling_ebook_w220_h220In de versnelling. 18 jonge wetenschappers over tijd (Marli Huijer red.) tekst in e-book
Dat we inmiddels moeten vaststellen dat de controle van het Nederlands grondgebied niet waterdicht is, zal weinig opzien baren. Vreemder is het dat vreemdelingen die geheel tegen de wens van de overheid hier te lande verblijven, na verloop van tijd door diezelfde overheid een verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Wat doet toch de tijd met deze langdurig verblijvende vreemdelingen?

• • •

Wie tegen illegaliteit is kan nauwelijks om een nieuw pardon heen

De Correspondent  – tekst op website De Correspondent
Je kunt er de klok op gelijkzetten: eens in de zoveel tijd wordt er weer om een nieuwe pardonregeling voor asielzoekers geroepen. Uit dit historische overzicht blijkt: dat is een wetmatigheid van de geschiedenis. Terwijl politiek Den Haag maar niet raakt uitgepraat over het kinderpardon hopen ook actievoerende asielzoekers op een pardon. Ik dook in de geschiedenis van de pardonregeling en stuitte op een aantal onverwachte paradoxen. Een historische analyse voordat de discussie na het zomerreces weer losbarst.

• • •