Schuilen in het schimmenrijk

De Groene Amsterdammer – tekst in pdf
De hedendaagse illegaliteitsbestrijding markeert de illegaal als een eenduidige categorie levend in de onderwereld van onze samenleving. Wie is deze illegaal, hoe ziet zijn wereld eruit en hoe weet hij daar te overleven? En heeft de bovenwereld belang bij hem?

• • •

De goede vreemdeling

De Groene Amsterdammer – tekst in pdf
Asielzoekers zijn óf frauderende gelukzoekers, óf sympathieke ingeburgerde gevallen. De opwinding over Mauro is een schertsvertoning en biedt geen soelaas voor minder mediagenieke vreemdelingen.

• • •

De disciplinering van de illegaal

Het Nederlands Juristenblad – tekst in pdf
Minder dan 35% van in bewaring gestelde vreemdelingen wordt daadwerkelijk uitgezet. Frappant nu volgens de beleidsstukken het doel van deze vorm van detentie de uitzetting is. Is het denkbaar dat de vreemdelingenbewaring, die eufemistisch als ‘sober’ wordt gekenschetst, nog andere doelen dient dan louter het uitzetten van ongewenste vreemdelingen?

• • •