Gevoelige giften

Asiel&Migrantenrecht – tekst in pdf
Martijn Stronks, jurist en filosoof, oud-hoofdredacteur van A&MR en universitair docent aan de sectie migratierecht van de VU, gaat in zijn column in op de vraag wat een gift precies is. Bestaat er zoiets als een zuivere gift, of bevat iedere gift een element van uitwisseling?

• • •

Ken uzelf

Nominatie Anil Ramdas Essayprijsvraag – tekst op website Groene
Dit essay van Stronks, als jurist en filosoof werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is een van de drie essays die werden genomineerd voor de Anil Ramdas Essayprijs.

• • •

Wie ziet de irisscan?

Asiel&Migrantenrecht – tekst in pdf
In zijn column belicht Martijn Stronks het feit dat de twee klassieke functies van het persoonsbegrip (erkenning en afstand nemen) op de tocht staan met de toenemende invloed van biometrische gegevens op identificatie.

• • •

Pioniers in het vreemdelingenrecht (samen met Marcel Reurs)

Pioniers in het vreemdelingenrechtDe advocaten die in deze interviewbundel aan het woord komen hebben allen een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van het relatief prille en van de aanvang af stormachtige rechtsgebied van het migratierecht. Het is nu veertig jaar geleden dat de Amsterdamse president in kort geding de uitzetting verbood van de Amerikaanse dienstweigeraar Ralph Waver, in de zaak die door velen wordt beschouwd als het begin van de professionalisering van de Nederlandse vreemdelingenadvocatuur. Toen was de Vreemdelingencirculaire nog geheim, en waren maar weinigen bekend, laat staan vertrouwd, met het Vluchtelingenverdrag en de Vreemdelingenwet.

• • •